Vervoerskosten opsplitsen in categorieën
Vervoer - Auto
maandag, 12 juli 2010 21:28

Met deze calculator kun je het totaal van verschillende soorten vervoerskosten apart uitrekenen. Zie de tab Gebruiksaanwijzing voor gebruiksinstructies en het voorbeeld bij deze calculator.

CategorieTypeKosten per
verbruiks-
eenheid
Aantal
verbruikt
per rit
Aantal
ritten
Totaal
rij
 

Totale kosten:    
        

Bij deze calculator neem je een periode waarover je het totaal van verschillende soorten autokosten wilt berekenen. Laten we in dit voorbeeld aannemen dat je bepaalde autokosten over een jaar wilt weten. Elke kostenpost gedurende dit jaar kun je steeds in een nieuwe rij in de calculator invullen. De calculator berekent dan de totale kosten en verder nog de totale kosten per categorie en type kosten. Rijen toevoegen kan verder met de plus (+) knop en rijen weghalen kan met de min (-) knoppen.

In elke rij moet een categorie en een type worden ingevuld. De categorie is bijvoorbeeld woon-werk verkeer en het type is dan bijvoorbeeld brandstof. Met de Brandstofkosten Calculator kun je de brandstofkosten per kilometer berekenen. Deze kilometerprijs vul je in in veld Prijs per verbruikseenheid, de verbruikseenheid is voor deze rij de kilometer. In het veld Aantal verbruikt per rit vul je verder het aantal kilometers per rit in. In veld Aantal ritten vul je het aantal ritten in dat je hebt gemaakt over de door te rekenen periode. In dit voorbeeld vul je dus in veld Aantal ritten het aantal ritten per jaar van en naar je werk in.

Natuurlijk kun je ook rijen toevoegen met andere categorieën en types. Zo kun je denken aan een categorie privé verkeer en een categorie vrijwilligerswerk. Of aan een type Parkeerkosten. Stel dat je op je werk moet betalen om je auto te parkeren. Er wordt per uur betaald om te parkeren en je moet daarom iedere werkdag voor 9 uur parkeren betalen. In dat geval voeg je nog een rij toe met de plus (+) knop, weer met categorie woon-werk verkeer maar nu met type parkeren. In deze rij is de Kosten per verbruikseenheid gelijk aan de uurprijs voor het parkeren. De verbruikseenheid is dus het uur. Er worden 9 uur verbruikt per keer, dus vul je het getal 9 in bij veld Aantal verbruikt per rit. In veld Aantal ritten vul je tenslotte het aantal werkdagen per jaar in.

Doe tenslotte hetzelfde voor je privé verkeer: maak rijen met categorie privé verkeer en types brandstof en parkeren. Let op: je kunt meerdere rijen aanmaken met het zelfde type en/of dezelfde categorie.

Als je nu op de knop Berekenen klikt dan laat de calculator het totaal van alle parkeer- en brandstofkosten samen zien achter de tekst Totale kosten. Verder verschijnen twee tabellen waarin de kosten worden uitgesplitst in de twee categorieën en types. In deze tabellen kun je in dit voorbeeld de volgende totalen aflezen: kosten woon-werk verkeer, kosten privé verkeer, brandstofkosten, en parkeerkosten. Tenslotte verschijnt er aan het eind van elke rij een regeltotaal. Hierin staan bijvoorbeeld de parkeerkosten voor woonwerkverkeer.

Via een cookie wordt de invoer elke keer dat je op Berekenen klikt automatisch op je computer bewaard en kan bij het volgende bezoek weer worden weergegeven. Net als bij veel andere calculators op deze website kun je invoer ook handmatig bewaren en weer invoeren via de knop Invoer bewaren. De pagina die dan verschijnt kun je met je browser als html bestand op je computer opslaan. De inhoud van dit opgeslagen bestand kun je tenslotte in het veld in tab Invoer van HTML plakken en zo weer in de calculator invoeren.

Deze calculator kan ook gegevens invoeren via een html code. Knip en plak de inhoud van een eerder geëxporteerd HTML bestand in onderstaand veld en klik Calculator vullen.