Geluidsniveau op andere afstand
Gezondheid - Zintuigen
maandag, 03 april 2006 10:25

Bereken het geluidsniveau van een puntbron, op een bepaalde afstand op basis van een meting van dit geluidsniveau op een andere afstand. Door de geluiden van meerdere puntbronnen op verschillende afstanden op te tellen kunnen complexere geluidsbronnen worden gemodelleerd. Het optellen van geluidssterktes kan met deze calculator. Met drie puntbronnen op een lijn heb je bijvoorbeeld een sterk vereenvoudigd geluidsmodel van een weg.

Dit is slechts een benadering van de werkelijkheid. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het effect van de bodem of het effect van afschermingen, reflecties, wind en atmospherische effecten.

Dit voorbeeld houdt rekening met demping van het geluid over lange afstanden. Standaard is de dempingsfactor ongeveer 0.0003 * 10 dB per meter, d.w.z. het geluidsniveau neemt af met een factor 10-0.0003 r, waarbij r de afstand tot de bron is in meters.

De factor 0.0003 is dus het aantal Bel per meter dat het geluid dempt door wrijving van luchtmoleculen. Deze factor neemt toe met de frequentie van het geluid en is daarom aan te passen.

Gemeten geluidsniveau (dB):
Afstand tijdens meeting:
Afstand voor berekening:
Coëfficiënt dissipatie (10 dB/m):


Berekend geluidsniveau:  

Er zijn overigens twee definities van het begrip geluidsniveau: een definitie gebaseerd op de druk en een definitie gebaseerd op de intensiteit, vermogen per vierkante meter. Deze definities gebruiken een referentiedruk dan wel een referentieintensteit. Deze referentiewaarden zijn zo gekozen dat de decibelschalen bij deze definities zijn precies gelijk zijn.

Laatst aangepast op donderdag, 07 mei 2009 14:57