Effectieve rente uit nominale rente
Financieel - Vermogen
zondag, 25 juni 2006 21:25

Stel u krijgt van uw bank 3 % rente per jaar. Zeggen ze. Maar hoeveel is dat eigenlijk ?

Dat hangt van de voorwaarden af. De door financiële instellingen opgegeven rente is vaak de jaarlijkse nominale rente. Als er bijvoorbeeld 1 % rente per maand wordt dan is de jaarlijkse nominale rente 12 %. Omgekeerd, als de nominale rente uitgekeerd wordt per half jaar en opgegeven wordt als 6 % per jaar, dan wordt er dus ieder half jaar 3 % rente uitgekeerd.

Maar hoe zit het nou als er rente aan het eind van het kwartaal wordt betaald ? Of aan het begin van elke dag ?

Deze rekenmodule rekent voor dit soort situaties de opgegeven nominale rente om naar een equivalente, jaarlijkse, rente. Deze jaarlijkse rente heet de effectieve rente.

Deze calculator houdt tenslotte geen rekening met eventuele kosten. Zie de calculator Rendement bij variabele opbrengsten en tussentijdse onttrekkingen en het bijbehorende voorbeeld voor een manier om de effectieve rente bij opnamekosten te berekenen.

Nominale rente (%):
Periode:
Tijdstip rentebetaling: Achteraf vooraf

Effectieve rente (%/jaar): 

      
Laatst aangepast op donderdag, 13 augustus 2009 20:18