Geld lenen: vergelijk verschillende aflossingsschema's
Financieel - Vermogen
zaterdag, 19 augustus 2006 17:19

Met deze rekenmodule kan één van de vijf parameters berekend worden:

  1. het maximaal te lenen bedrag exclusief kosten,
  2. de rente,
  3. het termijnbedrag: doorgaans de maandlasten,
  4. de restschuld,
  5. de looptijd oftewel het aantal periodes.

De parameter wordt steeds berekend op basis van de afsluitkosten en de andere vier parameters voor annuïteiten, lineaire en aflossingsvrije leningen of hypotheken. Het totaalbedrag van de lening is in de berekeningen gelijk aan het eerste veld plus de afsluitkosten.

Onder lineaire aflossing wordt verstaan dat er iedere periode evenveel wordt afgelost. Per periode moet dus de aflossing betaald worden en daarbovenop nog de rente. Naarmate er meer periodes verstreken zijn is een groter gedeelte van het geleende bedrag dus afbetaald. Omdat de resterende lening dus steeds kleiner wordt hoeft er dus steeds minder rente betaald worden. Het termijnbedrag neemt dus af naarmate er meer termijnen betaald zijn.

Bij een annuïteiten lening wordt er iedere periode een constant bedrag betaald, dat bestaat uit een gedeelte rente en een gedeelte aflossing. Vroeg in de looptijd van de lening zal het gedeelte rente relatief groot zijn. Naarmate er meer periodes zijn verstreken, is er meer afgelost en zal het gedeelte rente afnemen ten gunste van het gedeelte aflossing.

Bij een aflossingvrije lening wordt er iedere periode alleen rente betaald en niets afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt de lening ineens afgelost. Het termijnbedrag voor een aflossingsvrije lening is gelijk aan de rente die in het begin betaald wordt voor de overige twee financieringsvormen.

De parameter die je wilt berekenen moet je in het formulier hieronder leeg laten. Als je dan op Bereken klikt dan zie je daaronder de resultaten voor die parameter voor zowel een lineaire lening, een annuïteiten lening en een aflossingvrije lening. Zie verder het voorbeeld Bruto maandlasten van een hypotheek.

Tenslotte is de parameter "Periodieke betaling" bij een lineaire lening het maximaal gewenste of te betalen termijnbedrag. Het minimum termijnbedrag wordt overigens ook uitgerekend als het veld "Periodieke betaling" leeg wordt gelaten.

Netto geleend bedrag:
Nominale rente (%):
Periodieke betaling:
per
Aantal perioden:
Restschuld:
Tijdstip rente betaling:
Kosten vooraf:
.
Maximum bedrag termijn:
Lineaire lening:
Annuïteiten lening:
Aflossingsvrije lening:
Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:51