Variabele kosten auto, motor- of bromfiets/scooter
Vervoer - Auto
woensdag, 03 januari 2007 15:03

Zie ook de Autokosten Categorieën calculator.

De variabele autokosten zijn doorgaans lastig te berekenen omdat de meeste mensen niet precies weten hoeveel ze eigenlijk rijden (brandstof), hoeveel er per kilometer vervangen of gerepareerd wordt, voor hoeveel er geparkeerd wordt, hoeveel boetes ze krijgen enzovoort. Daarbij is het soms ook nog eens belangrijk om te weten welk gedeelte van de autokosten zakelijk verkeer betreft en welk gedeelte privé-kilometers zijn.

Met deze calculator kan het rijgedrag in kaart gebracht worden en worden de overige variabele autokosten, zoals voor parkeren, garage bezoek en verkeersboetes op een rij gezet. De kosten voor de gemaakte kilometers, de overige autokosten en de totalen worden uitgesplitst in een zakelijk en privé deel. Hierdoor is het wellicht mogelijk om betere beslissingen te maken, zoals kiezen tussen een baan dichtbij of ver weg met een hoger salaris.

De resultaten worden zowel per dag, per week, per maand als per jaar weergegeven. Hierbij zijn zowel de resultaten die per dag als die per week gelden een gemiddelde van de invoer kolommen "per dag" en "per week". Voor de invoer onder de kolommen "per dag" en "per week" kun je het aantal dagen en weken waarin de kosten gemaakt worden opgeven onder "Zakelijk verkeer" en "Privé verkeer". De resultaten in de kolommen "per dag" en "per week" zijn gemiddelden over het hier opgegeven aantal dagen en weken.

De resultaten onder de kolom "per maand" zijn op de eerste drie invoer kolommen gebaseerd (per dag, week en per maand) en bevatten gemiddelden over 12 maanden. In de resultaten onder de kolom "per jaar" is verder de invoer uit alle vier kolommen erboven verwerkt.

Op deze manier is het mogelijk om snel de kosten van veel regelmatig terugkerende ritten te berekenen. Vul bijvoorbeeld de dagelijkse ritten naar je werk in onder "per dag" en de wekelijkse werkritten onder "per week". Bij zes weken vakantie en vier dagen per week werken vul verder onder "Zakelijk verkeer" 46 weken in en vier dagen per week. De gemiddelden in de kolommen "per dag" en "per week" worden genomen over het daadwerkelijk aantal gewerkte dagen resp. weken in plaats van over het hele jaar. Deze gemiddelden geven zo de gemiddelde kosten of afstanden weer op de dagen of weken dat er daadwerkelijk gereden wordt.

Zo kunnen bijvoorbeeld ook voor privé verkeer de vakanties onder de kolom "per jaar" ingevuld worden. Het ophalen van de kinderen van school of van de crèche kan verder onder de kolom "per dag" worden ingevuld. Het privé-verkeer in het weekend kan onder "per week" worden ingevuld. De resultaten onder "per dag" en "per week" geven gemiddelden weer over het aantal weken/dagen dat er naar de crèche gereden wordt. De ritten in het weekend zitten daarbij. De resultaten onder "per maand" en "per jaar" geven weer de gemiddelde maandelijkse resp. jaarlijkse autokosten weer waarbij het maandelijkse gemiddelde over het hele jaar wordt berekend.

Zakelijk verkeer:
Aantal dagen:
per
Aantal weken:
per jaar voor de dagelijkse en wekelijkse afstanden
Privé verkeer:
Aantal dagen:
per
Aantal weken:
per jaar voor de dagelijkse en wekelijkse afstanden
Brandstof:
Verbruik:
liter per
km
Prijs per liter:
Kosten (€) en
afstanden (km)
per dag
per week
per maand
per jaar
Afstanden zakelijk:
Parkeren zakelijk:
Tol/veer zakelijk:
Afstanden privé:
Parkeren privé:
Tol/veer privé:
Overige kosten:
Onderhoud:
per
km
Boetes:
per
km
Gemiddelde waarden:
per dag
per week
per maand
per jaar
Alle zakelijke kosten:
Zakelijke afstand:
Zakelijke brandstof (€):
Zakelijk parkeren:
Zakelijk tol/veer:
Zakelijk overig:
Alle privé kosten:
Privé afstand:
Privé brandstof (€):
Privé parkeren:
Privé tol/veer:
Privé overig:
Alle kosten samen:
.