Rendement investering bij variabele opbrengsten en tussentijdse stortingen en onttrekkingen
Financieel - Vermogen
vrijdag, 02 februari 2007 15:01

Deze calculator berekent het rendement van een belegging waarbij zowel tussentijds van buitenaf geld kan worden onttrokken als bijgestort kan worden. Veel investeringen leveren namelijk een in de tijd variabel rendement. Echter het uiteindelijke rendement is dan toch te berekenen uit een beginsaldo, een eindsaldo, de stortingen en onttrekkingen en de bijbehorende datums.

Voorbeelden zijn een beleggingsportefeuille in zijn geheel, of een spaarrekening met variabele rente en/of transactiekosten, of zelfs een belegging in onroerend goed zoals een huis. In het laatste geval is een onttrekking bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van de (losse) garage. Een storting kan geld zijn dat uitgegeven wordt aan een verbouwing.

Zie ook het voorbeeld bij deze calculator: rendement van een beleggingsrekening.Datum
(JJJJ-MM-dd)
Storting(+), onttrekking(-) 
of begin/eindsaldo


Rendement op jaarbasis:  

  • Zet in de eerste twee rijen de begindatum en het beginsaldo en ook de einddatum en het eindsaldo.
  • Maak dan voor elke storting en onttrekking een nieuwe rij met de plus (+) knop.
  • Vul voor elke storting en onttrekking de datum en het bedrag in. Een positief bedrag geeft een storting weer, een onttrekking wordt opgegeven met een negatief bedrag.
  • Onder stortingen worden verder alleen stortingen door de investeerder zelf verstaan, geen rente of dividend bijschrijvingen. Op de zelfde manier zijn onttrekkingen alleen opnames ten gunste van de investeerder zelf. Posten als transactiekosten, bewaarloon of debetrente moeten niet als onttrekking worden opgegeven.
  • Het op jaarbasis berekende rendement is gebaseerd op een vast aantal dagen van 365 dagen per jaar.
  • De rijen kunnen met de muis in een andere volgorde worden gesleept. Per definitie is de rij met het beginsaldo de rij met de vroegste datum en de rij met het eindsaldo de rij met de laatste datum.
  • Rijen kunnen verwijderd worden door op de minknoppen (-) te klikken, waarbij er steeds minimaal twee rijen aanwezig blijven.
  • Maximaal 25 rijen zijn toegestaan in deze calculator. Berekeningen op maat, met meer rijen, zijn op aanvraag tegen vergoeding mogelijk.
  • In de velden voor numerieke invoer, de bedragen dus, kun je ook expressies invullen.

Verder kan de invoer in een bestand opgeslagen worden door op de knop Invoer Opslaan als HTML te klikken. Later kan men dit bestand als invoer weer in de calculator laden. Plak daarvoor de inhoud van het bestand in het veld in de tab Invoer van HTML en klik op de bijbehorende knop Vul Calculator.

De berekening is gebaseerd op het feit dat de actuele waarde van het eindsaldo gelijk is aan de toekomstige waarde van het beginsaldo plus de toekomstige waarde van elk van de stortingen en onttrekkingen. Dit levert een formule op waarvan de oplossing voor niet al te onrealistische rendementen goed uitgerekend kan worden. Dus kan er voor sommige (onrealistische) combinaties van mutaties en begin- en eindsaldo geen rendement gevonden wordt. In dat geval is er soms nog wel een berekening op maat, tegen een vergoeding mogelijk.

De Rendement met Stortingen en Ontrekkingen Calculator kan ook gegevens invoeren via een html code. Knip en plak de inhoud van een eerder geëxporteerd HTML bestand in onderstaand veld en klik "Vul Calculator".


Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:40