Letselschade Calculator
Vervoer - Auto
dinsdag, 10 juli 2007 22:13

Letselschade kan ontstaan bij ongelukken en mishandeling. Bij het woord ongeluk valt te denken aan ongelukken in het verkeer, in en rond het huis (klussen), aan medische fouten, ongevallen opgelopen tijdens het sporten of ongevallen tijdens het werk op op school. Soms is het mogelijk om de schade te verhalen op de veroorzaker. Meestal wordt er dan een bedrag ineens uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Dit bedrag kan worden uitgerekend door over een aantal jaar de situatie van na het ongeluk te vergelijken met de situatie die er zou zijn als het ongeluk niet zou zijn opgetreden.

De letselschade calculator berekent dit jaarlijkse schade bedrag dus door te kijken naar de jaarlijkse inkomens- en uitgavenverschillen tussen de situaties met en zonder ongeluk. De calculator telt deze jaarlijkse schadebedragen bij elkaar op en berekent zo een equivalent schadebedrag ineens. Eventueel niet jaarlijks terugkerende schadeposten worden daarbij uiteraard niet in de berekening meegenomen. Dergelijke schadeposten moeten dus bij het berekende bedrag worden opgeteld. De calculator zet het jaarlijkse schade bedrag en het bedrag dat ieder jaar aan schade overblijft uit tegen het aantal jaren na het ongeluk in twee aparte grafieken.

Voor meer informatie zie ook hieronder, de tab Gebruiksaanwijzing, het voorbeeld van het gebruik van de calculator en nog enige opmerkingen.

Aantal jaren in berekening:
Situatie voor en na ongeluk:
Oorspronkelijk inkomen:Nieuw inkomen:
Oorspronkelijke uitgaven:Nieuwe uitgaven:
Percentages inflatie, rente, belasting:
Inflatie (%):Rente (%):
Box 3/vermogensbelasting (%):Belasting op rente (%):
 
Situatie
vanaf jaar:
Oorspronkelijk
inkomen:
Oorspronkelijke
uitgaven:
Nieuw
inkomen:
Nieuwe
uitgaven:

Totale schade:     
 
Zie ook het voorbeeld van het gebruik van de calculator.

Gegevens invoeren

  • Vul het aantal jaren in waarover gerekend moet worden in veld Aantal jaren in berekening. Vaak is dit de resterende levensverwachting, zie ook de levensverwachtingscalculator.
  • Vul voor de beginsituatie het inkomen en de uitgaven in die je direct na het ongeluk hebt bij de velden Nieuw inkomen en Nieuwe uitgaven.
  • Vul voor de beginsituatie het inkomen en de uitgaven in die je vlak voor het ongeluk had bij de velden Oorspronkelijk inkomen en Oorspronkelijke uitgaven.
  • Vul de inflatie- en rentepercentages in. Vul voor de beginsituatie het inkomen en de uitgaven in die je vlak voor het ongeluk had bij de velden Oorspronkelijk inkomen en Oorspronkelijke uitgaven.
  • Vul de percentages in voor de belasting in veld Box 3/vermogensbelasting en eventueel voor de belasting op rente.
  • Gedurende je verdere leven veranderen de verschillen in inkomen en uitgaven die je met en zonder het ongeluk zou hebben. Te denken valt bijvoorbeeld veranderingen na pensionering. Deze extra verschillen kun je toevoegen door steeds met de plus knop (+) een nieuwe rij toe te voegen.
  • Klik tenslotte op de knop Berekenen. Het berekende resultaat is de totale schade en dit getal verschijnt na de tekst Totale schade.
  • Na de berekening kun je op de tab Grafieken klikken. Je ziet twee grafieken. De eerste grafiek geeft voor elk jaar het overblijvende bedrag van de totale schadeuitkering. De tweede grafiek laat voor elk jaar de schade zien.
  • Met de knop Invoergegevens bewaren kun je je invoergegevens bewaren de de berekening op een ander tijdstip opnieuw doen. Hierbij verschijnt er een nieuw venster in je browser. Dit nieuwe window kun je vervolgens opslaan vanuit je browser (Save As). Later kan de inhoud van dit bestand in het veld in tab Invoer van HTML geplakt worden. Klik tenslotte in deze laatste tab op de knop Calculator vullen: met deze knop kun je de bewaarde gegevens weer importeren.

Deze calculator kan ook gegevens invoeren via een html code. Knip en plak de inhoud van een eerder geëxporteerd HTML bestand in onderstaand veld en klik de knop Calculator vullen.


Laatst aangepast op dinsdag, 06 oktober 2009 21:14