Overzicht van alle rendementsberekeningen
Financieel - Voorbeelden financiele calculators
dinsdag, 04 december 2007 09:40

Deze website biedt verschillende calculators aan voor de berekening van een effectieve rente of een rendement. Bijvoorbeeld voor een beleggingsrendement of een rendement op een koophuis, enz. De tabel hieronder zet deze calculators met hun voorbeelden op een rij.

Het kan zijn dat er op deze website geen calculator beschikbaar is voor de berekening die u wilt doen. Of dat u gewoon geen tijd hebt om zelf één van de calculators uit te kiezen en met uw gegevens te vullen. Daarom kunnen vermogensplannings- en/of rendementsberekeningen voor € 200 inclusief BTW ook op maat gedaan worden.

Voor vermogensplannings- of rendementsberekeningen op maat vul het Contact formulier met uw telefoonnummer en/of e-mail adres in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

De voorbeelden dienen vooral om te laten zien hoe de calculators gebruikt moeten worden en om te laten zien wat je zoal met de calculators kunt berekenen. Ze zijn niet direct bedoeld om een situatie uit het echte leven exact weer te geven. Om zo'n echte situatie door te rekenen moeten er dus soms andere invoerwaarden gekozen worden.

Calculator of voorbeeldBeschrijving
Effectieve renteRekent de opgegeven rente naar een jaarlijkse rente. Stel dat de opgegeven rente maandelijks wordt bijgeschreven en de rente is opgegeven als twaalf keer het maandelijkse rentepercentage. Deze calculator rekent dit om naar een jaarlijks rentepercentage. Hierbij wordt rekening gehouden met "rente op rente".
Effectieve rente met periodieke stortingen en kosten.Berekent de effectieve rente waarbij rekening gehouden wordt met jaarlijkse en/of maandelijkse stortingen en kosten.
Vermogensplanning met meerdere investeringen tegelijkertijd: totalen, subtotalen en het samengesteld rendement.Berekent de totaalbedragen en het rendement van verschillende investeringen samen over een aantal jaar. Deze investeringen verschillen in kosten, opbrengsten en rendement. Voorbeelden van dit soort investeringen zijn een aandelenbeleggingen, een eigen huis, obligaties, enz. De calculator houdt dus rekening met periodieke stortingen, kosten en onttrekkingen. Deze drie factoren kunnen verschillend zijn voor elke investering. Verder moet er voor elke investering van te voren een rendement geschat worden. De calculator geeft ook nog grafieken van het totaal kapitaal in elk jaar en het totaal bedrag van elke afzonderlijke investering.
Beschrijving van de vermogensplanningscalculator die de totalen en het samengestelde rendement van meerdere investeringen uitrekent.Beschrijft het gebruik van de calculator voor de totalen en het samengestelde rendement van verschillende investeringen.
Voorbeeld bij de vermogensplannings calculator: effectieve rente van een spaarhypotheek.In dit voorbeeld wordt de vermogensplannings calculator gebruikt om de effectieve rente van een spaarhypotheek te berekenen. Hierbij kan rekening gehouden worden met fiscale aftrek van hypotheekrente en afsluitprovisie.
Voorbeeld bij de vermogensplannings calculator: tegelijkertijd sparen, beleggen en eigen woningbezit.Dit voorbeeld demonstreert de vermogensplannings calculator in de situatie dat een gedeelte van het geld in het eigen huis zit, en dat er voor een ander deel gespaard en belegd wordt.
Rendement op beleggingen met een korte koop/verkoop cyclus, zoals bij aandelen of opties.De calculator berekent het effectieve rendement na een koop/verkoop cyclus van b.v. een belegging in aan de beurs genoteerde aandelen. De calculator houdt rekening met een tussentijds dividend, debit rente voor als er met geleend geld wordt belegd, en transactiekosten. Verder kunnen er twee wisselkoersen worden opgegeven voor het geval het aandeel in een andere munteenheid genoteerd is. De calculator berekent het (geannualiseerde) rendement tenslotte tussen twee concrete datums.
Voorbeeld berekening van het effectieve rendement op een aan/verkoop cyclus bij een aandelen belegging.In dit rekenvoorbeeld worden ook dividend en te betalen rente op een margerekening meegenomen.
Rendement van vermogen met tussentijdse inleg en/of onttrekkingen.Ook deze calculator berekent het geannualiseerde rendement tussen twee datums. Bijvoorbeeld het rendement op een beleggingsrekening waarop nu eens gestort wordt en dan weer van wordt opgenomen. Te denken valt ook aan het rendement op een (eigen) huis, waarbij er sprake is van tussentijds huurinkomsten en/of verbouwingen. De berekening gebruikt enkel de datums waarop er is ingelegd of onttrokken plus de bedragen die ingelegd/onttrokken zijn, het eindsaldo en de einddatum.
Voorbeeld bij de rendementscalculator met tussentijdse stortingen en onttrekkingen.Berekening van het rendement op een beleggingsrekening.
Rendement spaarrekening.Berekening van het rendement op een spaarrekening, met tussentijdse stortingen en onttrekkingen.
Effectieve rente lening met variabele rente.Equivalente jaarlijkse rente van een hypotheek of lening met een maandelijks variërende rente.
Leen calculator: verschillende aflossingsschema'sAls je in deze leen/hypotheek calculator het veld voor de effectieve rente leeg laat dan wordt de effectieve rente voor een lineaire, aflossingsvrije en een annuïteitenlening berekend.
Bruto maandlasten van een hypotheek.In dit rekenvoorbeeld wordt de leencalculator gebruikt om de bruto maandlasten, de restschuld en het aantal maandelijkse termijnen van een hypotheek te berekenen.
Annuïteitencalculator met indexatie.Lijkt op de leencalculator. Weer wordt een serie periodieke betalingen in de toekomst vergeleken met een bedrag ineens op dit moment. Het gaat nu echter om het geval dat de periodieke betalingen zoals aflossingen of maandelijks pensioen, jaarlijks stijgen met de inflatie. Gegeven het inflatiepercentage, het hoofdbedrag, het aantal perioden en de grootte van de eerste periodieke betaling kun je een rentepercentage berekenen.
Hoe lang kan ik van een bedrag leven ?Twee voorbeelden bij de annuïteiten calculator met indexatie.
Inflatievast pensioen.Drie pensioen gerelateerde voorbeelden bij de annuïteiten calculator met indexatie.
Obligatiecalculator: marktwaarde of rendement berekenen.Bereken de marktwaarde of het rendement van een obligatie gegeven resp. het rendement en de marktwaarde. Tevens wordt de Modified Duration berekend, een maat voor de koersgevoeligheid van een obligatie.
Uitleg obligatiecalculator.Beschrijft het gebruik van de obligatiecalculator.
Wat is het rendement van mijn obligatie ?Rendement van een obligatie gegeven de beurswaarde berekenen.
Hoeveel zou mijn obligatie waard moeten zijn ?Verwachte marktwaarde van een obligatie gegeven het effectieve rendement berekenen.
Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:26