Nominale rente uit de effectieve rente
Financieel - Vermogen
zaterdag, 22 december 2007 10:41

Deze calculator rekent jaarlijkse rentes om naar een rente per periode. Deze rentes worden niet aan het einde van het jaar betaald of ontvangen maar bijvoorbeeld maandelijks of wekelijks. Anders gezegd: deze calculator rekent een effectieve rente om in een nominale rente. In de berekening wordt geen rekening gehouden met eventuele kosten die met de lening of het spaartegoed samenhangen.

Vul de opgegeven effectieve jaarlijkse rente in, vul dan de periode in waarover telkens de rente wordt betaald of ontvangen, vul tenslotte in of de rente aan het begin of aan het einde van de rentegevende periode wordt betaald of ontvangen. Klik dan op Bereken.

Het resultaat, de nominale rente, is het percentage dat elke periode aan rente wordt betaald of ontvangen. De nominale rente per jaar is ditzelfde resultaat maar dan vermenigvuldigd met het aantal periodes dat in een jaar past. Dit is periodes van een week bijvoorbeeld 52 en voor periodes van een maand is dit 12.

Effectieve rente (%/jaar):
Periode:
Rente vooraf of achteraf:
Nominale rente:
per maand.
Nominale rente per jaar:

De nominale rente per jaar kan als invoer dienen om bijvoorbeeld het maandelijkse bedrag, de looptijd of de effectieve rente inclusief kosten van hypotheek te berekenen, zie de Leningen calculator.

Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:20