Annuïteiten calculator met indexatie
Financieel - Vermogen
dinsdag, 12 februari 2008 21:15

De volgende calculator is gebaseerd op de annuïteitenformule aangepast voor een periodieke betaling die jaarlijks met een bepaald percentage stijgt. Deze formule geeft het verband weer tussen een serie geïndexeerde betalingen in de toekomst bij gegeven rente en stijgingspercentage en de tegenwaarde daarvan vandaag. De calculator kan ofwel deze tegenwaarde berekenen, ofwel het aantal perioden in de serie betalingen ofwel de termijn (de periodieke betaling) ofwel de rente ofwel het stijgingspercentage (de inflatie), gegeven de andere vier gegevens. Je vult dus vier velden in en je laat steeds één veld leeg.

Dit soort berekeningen komen bijvoorbeeld voor bij pensioenen, afkoop van alimentatie en van (levens)verzekeringen, etc. Voor de werking van de calculator kun je verder nog de volgende voorbeelden bekijken:

Huidige waarde:
Rente (%):
Periodieke inleg:
per
Aantal perioden:
Indexatie inleg (%):
Berekende waarde:
.

Als de opgegeven lengte van elke periode ongelijk aan een jaar is, dan is de berekende waarde een nauwkeurige benadering in plaats van exact. De mate van naukeurigheid neemt toe naarmate het aantal perioden kleiner is en/of de rente lager is. Verder kan de berekening alleen correct worden uitgevoerd als de rente groter is dan de indexatie.

Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:17