Gebruiksaanwijzing obligatiecalculator
Financieel - Voorbeelden financiele calculators
donderdag, 29 mei 2008 06:21

Met de obligatiecalculator kun je twee dingen berekenen gegeven de couponrente en de nominale waarde van een obligatie:

  • Effectief rendement op basis van de marktwaarde, zie ook dit voorbeeld.
  • Marktwaarde op basis van het effectief rendement, zie ook dit voorbeeld.

Hieronder staat een beschrijving van elk invoer veld:

VeldnaamBeschrijving
Nominale rente (%)Couponrente omgerekend naar jaarbasis. Doorgaans wordt er eens per jaar rente uitgekeerd. Als er echter twee keer per jaar bijvoorbeeld 2% rente wordt uitgekeerd dan moet je hier "4" invullen.
Periode:Tijd tussen de betalingen van twee opeenvolgende coupons.
Datum berekening:De datum waarop de berekening betrekking heeft. Op deze datum is de marktwaarde dus ofwel gegeven en wordt het effectieve rendement berekend ofwel de marktwaarde wordt op deze datum berekend en is het rendement gegeven.
Aflosdatum:Datum waarop de nominale waarde van de obligatie wordt uitbetaald. Uit deze datum berekent de calculator de datums waarop de couponrente wordt uitbetaald.
Rente vooraf of achteraf:Normaal gesproken wordt er altijd aan het eind van een periode couponrente uitbetaald, achteraf dus.
Nominale waarde:Bedrag dat aan het einde van de looptijd wordt uitbetaald, exclusief couponrente van de laatste periode.
Rendement of waarde berekenen:Kies hier of de marktwaarde berekend moet worden op basis van het rendement of dat de het rendement moet worden berekend op basis van de marktwaarde. De marktwaarde resp. het rendement moeten hier direct onder worden ingevuld.
Beurswaarde of effectief rendementVul het rendement resp. de beurswaarde in afhankelijk of de beurswaarde of het rendement uitgerekend moet worden.
Tel couponrente bij beurs waarde:Dit veld verschijnt alleen als de couponrente opgeteld moet worden bij de beurswaarde. Dit is gebruikelijk. Als obligaties verhandeld worden op de beurs dan moet de koper de couponrente bovenop de beurskoers betalen over het gedeelte van de lopende periode dat al verstreken is. In dit voorbeeld wordt de couponrente dus aan het einde van elke looptijd uitbetaald. Als de couponrente vooraf wordt betaald dan moet de verkoper couponrente over de lopende periode terugbetalen als dit veld aangevinkt is.

De uitvoer velden:

Veldnaam Beschrijving
RendementYield to Maturity oftewel het rendement op jaarbasis. Alleen zichtbaar als het rendement wordt berekend, dus als bij Rendement of waarde berekenen de optie Rendement wordt geselecteerd.
Waarde zonder lopende couponrenteWaarde van de obligatie gecorrigeerd met de couponrente over de lopende periode, ook wel Clean Price genoemd. Dit is meestal gelijk aan de koers van de obligatie op de beurs.
Waarde inclusief lopende couponrenteHier staat de waarde van de obligatie inclusief coupon rente, ook wel Dirty Price genoemd.
Couponrente vanaf vorige of tot volgende datumCouponrente over de lopende periode. Dit veld is van belang als de couponrente bij verkoop van de obligatie verrekend wordt. Een positieve waarde betekent dat een koper de Clean Price betaalt plus de lopende coupon rente. Dit is het geval als de coupon rente aan het einde van elke periode wordt betaald: het gebruikelijke scenario. Een negatieve waarde betekent dat een koper de Clean Price minus de lopende couponrente betaalt. Dit is het geval als de coupon rente aan het begin van elke periode wordt uitbetaald.
Modified durationMaat voor de koersgevoeligheid van een obligatie. Dit is het percentage waarmee de marktwaarde van een obligatie daalt per procentpunt dat de rente omhoog gaat.
Huidige waarde couponsHier staat de waarde van de coupons teruggerekend naar de datum van de berekening. Voor het terugrekenen wordt het berekende of opgegeven rendement (Yield to Maturity) gebruikt. Deze uitkomst is gelijk aan de waarde van een obligatie waar de alleen coupons en de nominale waarde niet wordt uitgekeerd. Zie ook het voorbeeld over eeuwig durende obligaties.
Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 09:58