Handelssimulator
Financieel - Beleggen
zondag, 26 april 2009 14:16

Deze calculator berekent de invloed van je effectentransacties op de waarde en het rendement van je bezit. Dit is een uitbreiding van de calculator Rendement van een aandelentransactie naar meerdere soorten aandelen, meerdere transacties en/of meerdere dividenden.

Je kunt een beginsaldo invoeren, rentestanden voor tegoed en rood staan en je transacties. Je kunt verder ook couponrente, eenmalige kosten en dividenden als transactie invoeren. Als je daarna op Bereken klikt krijg je in de tab Uitvoer een overzicht van de waarde van je portfolio met de gemaakte kosten, de totaal ontvangen rente/dividend en het berekende rendement.

De berekening zet twee grafieken in de tab Grafieken. De bovenste grafiek laat de waarden van je portfolio, de liquide middelen en je beleggingen tegen de tijd zien. De onderste grafiek laat de waarde van elke beleggingscategorie zien. Je kunt namelijk aan elke transactie een categorie toewijzen. De berekening houdt vervolgens het totaal van elke beleggingscategorie apart bij en dit totaal wordt tegen de tijd uitgezet.

Zie ook de tab Gebruiksaanwijzing en de volgende voorbeelden:

Begindatum (JJJJ-MM-dd): Beginsaldo:
Einddatum (JJJJ-MM-dd):

Rentestand toevoegen:
Datum
JJJJ-MM-dd
Rente (%)CreditDebet

Beleggingen toevoegen:
Ticker Categorie naam Rente Datum Kosten Prijs
invoer

Transacties:
Ticker Categorie Rente Datum
JJJJ-MM-DD
Aantal of
Bruto bedrag
Prijs Kosten Spread Verandering
saldo

Waarde transacties op begindatum plus bijbehorende kosten:  

        

	
BedragDatum
Beginwaarde beleggingen:
Eindwaarde beleggingen:
Minimum waarde beleggingen:
Maximum waarde beleggingen:
Gemiddelde waarde beleggingen:

Beginwaarde liquide middelen:
Eindwaarde liquide middelen:
Minimum waarde liquide middelen:
Maximum waarde liquide middelen:
Gemiddelde waarde liquide middelen:

Beginwaarde totaal:
Eindwaarde totaal:
Geïnvesteerd bedrag:
Minimum totale waarde:
Maximum totale waarde:
Gemiddelde totale waarde:

Transactie kosten:
Kosten spread:
Totale kosten:

Rente:
Bruto dividend/coupon rente:
Netto dividend/coupon rente:

Netto winst (beginwaarde):
Beginwaarde Rendement (%):
Beginwaarde Rendement (%/jaar):
Netto winst (investering):
Rendement Investering (%):
Rendement Investering (%/jaar):

Gegevens invoeren

 • Vul het beginsaldo in, en de begin- en einddatum.
 • Voeg rentestanden toe met de plus (+) knop na de tekst Rentestand Toevoegen. Vul elke rentestand in met datum, zowel voor debet als credit rente. Als je bijvoorbeeld alleen een rentestand invult voor credit rente dan is de aanname dat de debet rente gelijk is aan de credit rente. Als je alleen rentestanden buiten de begin- en eindatum invult dan wordt de vroegste rentestand(en) gebruikt.
 • De rentepercentages zijn gebaseerd op 365 dagen per jaar.
 • Voeg vervolgens Beleggingen toe. Vanuit deze beleggingen kunnen dan weer transacties worden aangemaakt.
 • De berekening wordt gestart door op de knop Bereken te klikken. De resultaten staan in de tab bladen Uitvoer en Grafieken.
 • Maximaal 100 transacties, 50 rentestanden, 30 verschillende tickers en 10 verschillende categorieën zijn toegestaan.
 • Rentestanden, beleggingen en transacties kunnen verwijderd worden met de bijbehorende min (-) knoppen.
 • In alle numerieke velden kun je ook expressies invullen.

Beleggingen definiëren

 • Om transacties in te voeren moet je eerst aan de naam van een aandeel (ticker) een categorie toekennen. Je kunt zo'n combinatie invoeren door op de plus (+) knop na de tekst Beleggingen toevoegen te klikken.
 • In de toegevoegde belegging vul je de naam of het ticker symbool van het te verhandelen aandeel en de naam van de categorie in. Let op: een ticker mag in hoogstens één categorie voorkomen.
 • Bij de beleggingen kun je alvast een datum en kosten invoeren. De categorie, de datum en kostenvelden kun je in de aan te maken transactie nog wijzigen, wellicht kun je met vooringevulde datum en kosten sneller meerdere transacties invoeren.
 • De checkbox Prijs invoer geeft aan of het om een transactie met een prijs gaat, zoals een aandelen transactie, of om een transactie zonder prijs, zoals coupon rente van een obligatie of een contant dividend.
 • Met een ingevulde belegging kun je transacties voor die combinatie van ticker en categorie aanmaken. Dit doe je door op de knop Maak transactie te klikken. Na het aanmaken van de transactie moet je deze nog invullen.

Transacties invoeren

 • In de transactie zelf kun je de naam van het aandeel (ticker) niet meer wijzigen. De categorie kun je nog wel wijzigen, door te dubbel klikken. Met "Esc" kun je de invoer ongedaan maken en met "Enter" kun je de wijziging bevestigen. Als de categorie zo gewijzigd wordt dan wijzigt de categorie voor andere transacties met dezelfde ticker automatisch mee.
 • Bij transacties met prijs vul je het aantal (aandelen) in, de prijs, de transactiekosten en eventueel de spread. De spread, het verschil tussen de bied- en laatprijs is een soort verborgen kosten factor. De berekening houdt deze verborgen kosten bij.
 • Bij een aankooptransactie het aantal ingekochte stukken positief opgegeven. Bij een verkooptransactie dit aantal negatief opgegeven.
 • Bij transacties zonder prijs, zoals contante dividenden vul je het bruto bedrag in, zonder verrekening van kosten. De kosten kun je ernaast apart invullen.
 • Stock dividenden kunnen opgegeven worden als een transactie met prijs. Vul voor de prijs de prijs van het aandeel op de datum van het stock dividend in. Vul verder bij kosten de totale waarde in van het stockdividend maar dan negatief. Op die manier worden er aandelen aan de berekening toegevoegd zonder dat het bank saldo wijzigd. De berekening van de totale kosten telt deze voor de berekening opgevoerde fictieve negatieve kosten niet mee.
 • Kosten kun je afzonderlijk opgeven als een transactie zonder prijs met waarde gelijk aan nul.
 • Bij elke transactie met prijs kan de spread worden opgegeven. De calculator houdt het totaal van de min of meer verborgen handelskosten door de spread bij. Deze verborgen kosten zijn verder niet van invloed op de waarde- of de rendementsberekeningen.

Beginsaldo bepalen

Bij deze calculator moet er een beginsaldo worden ingevoerd. Soms ben je als gebruiker niet geïnteresseerd in het beginsaldo maar wil je gewoon een rendement berekenen van de tegenwaarde van een aandelentransactie op de begindatum.

In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

 • Je kunt het beginsaldo nul laten (of gelijk aan het liquide saldo op de eerste dag) en de transacties aan het begin een datum geven die voor de begindatum ligt. Dit is het makkelijkste.
 • Je kunt ook de tegenwaarde van je transacties in het begin bij je liquide saldo optellen en het resultaat als beginsaldo opgeven. Deze tegenwaarde verschijnt aan het eind van de berekening onderaan de pagina. Het voordeel van deze methode is dat je geen transactie- of begindatum hoeft aan te passen. Het nadeel is dat je in feite de verandering in het saldo op de eerste dag apart moet uitrekenen en bij het beginsaldo moet optellen.

Waarde-, kosten- en rendementsberekeningen

 • Als er meerdere transacties met prijs op dezelfde datum worden ingevoerd dan wordt de waarde op die dag berekend aan de hand van de meest onderaan ingevoerde prijs.
 • Negatief opgegeven kosten worden genegeerd bij de berekening van de totale kosten.
 • De calculator berekent de waarde van de transacties met prijs voor de begindatum. Deze transacties worden meegenomen in de totale waarde en de waarde van de beleggingen op de begindatum maar ze worden niet meegenomen in het liquide beginsaldo. De kosten van deze transacties worden wel opgeteld bij de beginwaarde tot het in het begin geïnvesteerde bedrag. Dit geïnvesteerde bedrag is ook zichtbaar in het uitvoer tab. Op basis van dit bedrag wordt een (jaarlijks) rendement berekend.
 • Transacties zonder prijs voor de begindatum worden niet meegenomen in de berekening en ook niet in het liquide beginsaldo.
 • Transacties op de begindatum doen volledig mee in de berekening. Zij worden bovendien verrekend met het opgegeven beginsaldo.
 • Er worden twee rendementen berekend. Het eerste rendement wordt berekend aan de hand van de totale waarde aan het eind van de dag van de begindatum. Het tweede rendement is gebaseerd op ditzelfde bedrag vermeerderd met de gemaakte kosten van alle transacties tot en met de begindatum. Dit tweede rendement komt doorgaans het beste overeen met het rendement op het geïnvesteerde vermogen.
 • De gemiddelden van de waarde van de beleggingen, het liquide saldo en het gemiddelde van de totale waarde is een gemiddelde over de tijd.

Verder kan de invoer in een bestand opgeslagen worden door op de knop Invoer Opslaan als HTML te klikken. Later kan men dit bestand als invoer weer in de calculator laden. Plak daarvoor de inhoud van het bestand in het veld in de tab Invoer van HTML en klik op de bijbehorende knop Vul Calculator.

Deze calculator kan ook gegevens invoeren via een html code. Knip en plak de inhoud van een eerder geëxporteerd HTML bestand in onderstaand veld en klik "Vul Calculator".


Laatst aangepast op zondag, 20 september 2009 13:57