Sterfterisico, overlevingskans en levensverwachting
Gezondheid - Leven en dood
dinsdag, 11 augustus 2009 12:13

Met deze calculator kun je het overlijdensrisico over een bepaalde periode berekenen.

De calculator gebruikt regiogebonden statistieken. Hierin zitten lokale effecten zoals ter plaatse meer of minder voorkomende ziektes en ongelukken, leefgewoontes en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

De calculator werkt als volgt. Vul je eerst je leeftijd, dan de periode, dan of je man of vrouw bent, en tenslotte je land of regio. De calculator berekent dan de overlevings- en sterftekansen over de opgegeven periode.

Het kan zijn dat er voor jou individueel een hoger of lager overlijdensrisico geldt. Stel dat je ouders en grootouders heel oud zijn geworden dan loop je zelf waarschijnlijk een lager sterfterisico dan gemiddeld. Door een paar jaar van je leeftijd af te trekken hou je rekening met een lager sterfterisico. Omgekeerd verhoog je het te berekenen sterfterisico door de leeftijd hoger in te vullen.

Leeftijd:
Periode (aantal jaren):
Man of vrouw: Man Vrouw
Land:

Kans op overleven (over ? jaar, %): 
Sterfterisico gedurende periode (over ? jaar, %): 
Levensverwachting (jaar): 
Gemiddelde resterende levensduur (jaar): 

      

Zie tenslotte ook de bronvermelding, de langstlevende calculator en de sterfterisico calculator voor huisdieren.

Laatst aangepast op vrijdag, 04 juni 2010 21:24