Voorbeeld en uitleg langstlevende calculator
Gezondheid - Leven en dood
dinsdag, 08 september 2009 20:25
Inhoudsopgave
Voorbeeld en uitleg langstlevende calculator
Voorbeeld langstlevende calculator
Alle pagina's

Stel je bent getrouwd of je woont samen. Je hebt beide verschillende leeftijden en je vraagt je af wie er uiteindelijk alleen achter zal blijven. Niemand die dat weet natuurlijk maar het is wel mogelijk om de kans daarop te berekenen. Dat kun je met de Langstlevende calculator doen.

Het is natuurlijk ook interessant om te weten hoeveel jaar jullie nog samen hebben en hoeveel jaar de langstlevende dan alleen achter blijft. Deze gegevens wordt daarom ook door de calculator uitgerekend. Met de calculator zijn tenslotte nog een aantal variaties hierop te berekenen zoals:

  • Stel dat jullie allebei bij jouw pensionering nog leven, hoeveel jaar hebben jullie dan nog samen, en wat zijn onder deze aanname de kansen dat de één eerder dood gaat dan de ander ?
  • Omgekeerd kun je ook berekenen met welke kans jullie beide of één van jullie een gegeven aantal jaren niet overleven. En wat is de kans dan dat de één eerder dood gaat dan de ander.

De langstlevende calculator werkt op basis van een simulatie van het leven van een op te geven aantal paren. Van elk gesimuleerd koppel wordt met de landgebonden statistieken en toevalsgetallen bepaald wie er het eerst overlijdt en wanneer en met die gegevens worden kansen en gemiddelden uitgerekend. Omdat het toeval bij elke simulatie dus een rol speelt, verschillen de uitkomsten elke keer iets van elkaar. Hoe groter het aantal paren in de simulatie, hoe minder de uitkomsten zullen verschillen tussen de simulaties. Een wat dat betreft goede berekening die niet al te lang duurt gebruikt ongeveer 100000 paren. Meestal geven simulaties met tussen de 1000 en de 10000 koppels ook redelijke resultaten.

De calculator is ook gebaseerd op de aanname dat de sterftekansen van partners onafhankelijk van elkaar zijn. Dit is niet het geval, mensen die samenwonen beïnvloeden elkaars leefgewoontes en daarmee elkaars gezondheid, en ze lopen ook gezamelijke risico's op bijvoorbeeld een ongeval. Niettemin geven de berekeningen met deze aanname een redelijke indruk van de risico's en levensverwachting.

De door de calculator gebruikte statistieken voor dit voorbeeld komen tenslotte uit het jaar 2006. Regelmatig worden deze statistieken in de calculator geupdated met de laatst beschikbare versie.