Voorbeeld en uitleg langstlevende calculator
Gezondheid - Leven en dood
dinsdag, 08 september 2009 20:25
Inhoudsopgave
Voorbeeld en uitleg langstlevende calculator
Voorbeeld langstlevende calculator
Alle pagina's

Stel je bent getrouwd of je woont samen. Je hebt beide verschillende leeftijden en je vraagt je af wie er uiteindelijk alleen achter zal blijven. Niemand die dat weet natuurlijk maar het is wel mogelijk om de kans daarop te berekenen. Dat kun je met de Langstlevende calculator doen.

Het is natuurlijk ook interessant om te weten hoeveel jaar jullie nog samen hebben en hoeveel jaar de langstlevende dan alleen achter blijft. Deze gegevens wordt daarom ook door de calculator uitgerekend. Met de calculator zijn tenslotte nog een aantal variaties hierop te berekenen zoals:

  • Stel dat jullie allebei bij jouw pensionering nog leven, hoeveel jaar hebben jullie dan nog samen, en wat zijn onder deze aanname de kansen dat de één eerder dood gaat dan de ander ?
  • Omgekeerd kun je ook berekenen met welke kans jullie beide of één van jullie een gegeven aantal jaren niet overleven. En wat is de kans dan dat de één eerder dood gaat dan de ander.

De langstlevende calculator werkt op basis van een simulatie van het leven van een op te geven aantal paren. Van elk gesimuleerd koppel wordt met de landgebonden statistieken en toevalsgetallen bepaald wie er het eerst overlijdt en wanneer en met die gegevens worden kansen en gemiddelden uitgerekend. Omdat het toeval bij elke simulatie dus een rol speelt, verschillen de uitkomsten elke keer iets van elkaar. Hoe groter het aantal paren in de simulatie, hoe minder de uitkomsten zullen verschillen tussen de simulaties. Een wat dat betreft goede berekening die niet al te lang duurt gebruikt ongeveer 100000 paren. Meestal geven simulaties met tussen de 1000 en de 10000 koppels ook redelijke resultaten.

De calculator is ook gebaseerd op de aanname dat de sterftekansen van partners onafhankelijk van elkaar zijn. Dit is niet het geval, mensen die samenwonen beïnvloeden elkaars leefgewoontes en daarmee elkaars gezondheid, en ze lopen ook gezamelijke risico's op bijvoorbeeld een ongeval. Niettemin geven de berekeningen met deze aanname een redelijke indruk van de risico's en levensverwachting.

De door de calculator gebruikte statistieken voor dit voorbeeld komen tenslotte uit het jaar 2006. Regelmatig worden deze statistieken in de calculator geupdated met de laatst beschikbare versie.


Voorbeeld: man van 35 die in Nederland samenwoont met vrouw van 32

Stel je bent een man van 35 jaar en je woont in Nederland samen met je 32-jarige vriendin. Om te berekenen wie de langstlevende is vul je bij persoon A je eigen leeftijd in, vink "Man" aan en het land waar je woont of eventueel een ander land waar je lang gewoond hebt. Dit doe je ook voor je vriendin: vul bij persoon B de leeftijd 32 in, vink "vrouw" aan en vul het land in.

Stel dat je ook wilt weten wat de kans is dat jij voor je 65ste overlijdt en dat je vriendin alleen achterblijft. Deze extra berekening kun je opgeven door middel van het veld Periode. Bij dit veld vul je 65-35 = 30 jaar in.

In het veld Aantal simulaties vul je het aantal koppels in waarvoor het leven gesimuleerd wordt, bijvoorbeeld 100000.

De tabel met resultaten staat hier nog eens afgedrukt:

Rij nr Gebeurtenis Kans (%) Gemiddeld resterend
aantal jaren van A
Gemiddeld resterend
aantal jaren van B
1A en B gaan kort na elkaar dood:24949
2A en B gaan kort na elkaar dood en eerder dan na 30 jaar:02222
3A en B gaan kort na elkaar dood en later dan na 30 jaar:25050
4A gaat in een eerder jaar dood dan B:683955
5A gaat dood binnen 30 jaar
en tevens sterft A in een eerder jaar dan B
122152
6A gaat dood na minimaal 30 jaar
en tevens sterft A in een eerder jaar dan B
564456
7A gaat dood binnen 30 jaar
en tevens sterft A in een later jaar dan B
02619
8A gaat dood na minimaal 30 jaar
en tevens sterft A in een later jaar dan B
295139
9B gaat in een eerder jaar dood dan A305139
10B gaat dood binnen 30 jaar
en tevens sterft B in een eerder jaar dan A:
64521
11B gaat dood na minimaal 30 jaar
en tevens sterft B in een eerder jaar dan A:
235244
12B gaat dood binnen 30 jaar
en tevens sterft B in een later jaar dan A
01525
13B gaat dood na minimaal 30 jaar
en tevens sterft B in een later jaar dan A
684055

Uit de tabel met resultaten kun je de volgende conclusies trekken:

  • De kans dat jullie ongeveer gelijktijdig overlijden is 2 à 3 procent. In dat geval leven jullie allebei nog ongeveer 49 jaar.
  • De kans dat jij eerder dood gaat dan je vriendin is ongeveer 68%. In dat geval leeft je vriendin gemiddeld 16 jaar langer dan jij. Dit verschil vind je door in de 4e rij haar resterend aantal jaren van die van jou af te trekken: 55-39=16.
  • De kans dat jullie beide tot aan jouw pensioen zullen leven is ongeveer 79%. Dit percentage vind je door de percentages van de 6e en de 11e rij bij elkaar op te tellen.
  • Volgens de 5e rij is de kans dat je voor je pensioen eerder dood gaat dan je vriendin ongeveer 12%. Als je voor je pensioen overlijdt en ook nog eens eerder dan je vriendin dan is dat gemiddeld genomen ongeveer 9 jaar voor je pensioen. Je vriendin leeft dan gemiddeld nog ongeveer 30 jaar na je dood. De kans dat je überhaupt voor je pensioen dood gaat vind je door de kansen van de 5e rij en de 7e rij bij elkaar op te tellen. Deze laatste kans (12%) had je ook met de gewone sterftekans calculator kunnen berekenen.
  • De kans dat je vriendin eerder dood gaat dan jij is ongeveer 30%. Als dat gebeurt dan leef je gemiddeld nog 12 jaar (9e rij).