Opmerkingen bij de letselschade calculator
Vervoer - Auto
dinsdag, 06 oktober 2009 20:32

De Letselschade Calculator kan een letselschade bedrag berekenen aan de hand van gegevens over inkomensverlies en extra uitgaven door een ongeluk. Dit gebeurt door jaarlijkse extra uitgaven en inkomensverlies op te tellen en te corrigeren voor inflatie. Met deze algemene aanpak kunnen veel verschillende effecten in de berekening meegenomen worden. Te denken valt aan de volgende effecten of het inkomen en de uitgaven:

  • Verlies aan verdiencapaciteit: door het ongeluk is men beperkt en kan men niet meer hetzelfde werk doen, of niet meer een volledige werkweek werken. Dit effect wordt soms belangrijker naarmate het ongeluk langer geleden heeft plaatsgevonden.
  • Verlies aan levensvreugde door de opgelopen beperkingen. Dit kan uitgedrukt worden in een jaarlijks smartegeld.
  • Extra uitgaven door het ongeluk. Mensen kunnen vaker thuis komen te zitten, wat b.v. extra verwarmingskosten tot gevolg kan hebben. Ook moet men soms klusjes in huis uitbesteden, zoals het schoonmaken. Anderzijds kan men soms op sommige uitgaven besparen als men niet meer kan werken, b.v. op reiskosten en kleding.
  • Jaarlijkse terugkerende ziektekosten.
  • Rente over het uit te keren schadebedrag.
  • Inflatie: alle bedragen in de jaren na het ongeluk moeten gecorrigeerd worden voor inflatie.
  • Jaarlijkse belastingen over het uit te keren schadebedrag: vermogensbelasting, zoals box 3 belasting, en eventueel belasting op dividend of rente zoals box 2 belasting.

De parameter inflatie wordt vaak onderschat. Mensen die na een ongeluk hulpbehoevend zijn geworden hebben vaak extra kosten die gerelateerd zijn aan de prijs van brandstof en arbeid. Beide soorten kosten stijgen meestal sneller dan de inflatie.

Zie tenslotte ook het voorbeeld van het gebruik van de calculator.

In het geval dat de levensverwachting daalt door het ongeluk, bijvoorbeeld bij een prikincident of een ziekenhuisinfectie, is het het meest logisch met de nieuwe levensverwachting te rekenen. Per verloren levensjaar kan er apart van deze berekening nog een extra schadebedrag worden toegekend.

Zoals eerder opgemerkt rekent de calculator jaarlijkse schadebedragen om in een eenmalig schadebedrag. Hierbij is het erg belangrijk dat de inkomens en uitgaven in de situaties zonder en na het ongeluk goed geschat worden. Bij onderhandelingen met een tegenpartij of in een gerechtelijke procedure heeft men doorgaans professionele hulp waar deze calculator geen vervanging voor is.