Voorbeeld berekening rendement van een aandeel
Financieel - Voorbeelden financiele calculators
zaterdag, 03 februari 2007 16:08

Stel je hebt 1000 aandelen gekocht op 5 mei 2006 en ze weer verkocht op 4 oktober 2006. Je wilt uitrekenen wat voor rendement je op deze transactie hebt gemaakt. Je kunt dit doen met deze calculator.

De aan- en verkoopkosten van 0.1% van het totaal plus € 10 per transactie moeten verder in euro's betaald worden. Ook is er voor de transactie € 200 geleend.

De aankoopkoers was € 10 en de verkoopkoers was € 11, en op 1 september 2006 is er per aandeel € 0.2 aan dividend uitgekeerd en per 1000 aandelen is er 1 aandeel stock dividend gegeven. Het rentepercentage voor niet-belegd geld op de beleggingsrekening (uitgekeerd dividend) was 2%. Tegelijkertijd was de debetrente gelijk aan 6%.

In de volgende tabel staat wat er voor deze berekening ingevuld moet worden in de calculator.

VeldIn te vullen:Opmerking
Aantal aandelen:1000
Aankopen:
Datum (JJJJ-MM-dd):2006-05-05Aankoopdatum, jaren eerst, dan maanden en dan dagen
Prijs aandeel:10Aankoopkoers aandeel
Transactiekosten bij aankoop:10 +0.001*1000*100.1% van het totale aankoopbedrag plus € 10
Verkopen:
Datum (JJJJ-MM-dd):2006-10-04Verkoopdatum, jaren eerst, dan maanden en dan dagen
Prijs aandeel:11Verkoopkoers aandeel
Transactiekosten bij verkoop:10 +0.001*1001*110.1% van het totale verkoopbedrag plus € 10
Dividend:
Dividend in geld:0.2*1000Dividend uitkering van €0.2 per aandeel
Dividend in aandelen:1Stock dividend van 1 aandeel per 1000 aandelen
Datum dividend (JJJJ-MM-dd):2006-09-01Datum dividenduitkering, jaren eerst, dan maanden, dan dagen
Rente over dividend (%):2credit rente op de beleggingsrekening
Lening:
Geleend bedrag:200
Rente over geleend bedrag (%):7debet rente op de beleggingsrekening

We kunnen dus complete formule's in de velden invoeren. Verder is de creditrente volledig gescheiden van de debetrente: de berekening verrekent eventuele credit saldo's niet met het debet saldo van € 200. Bij de Handelssimulator vindt deze verrekening wel plaats.

Dezelfde transacties kun je ook in de Handelssimulator invoeren en met die calculator het rendement berekenen. Knip en plak daarvoor de gegevens in onderstaand veld in de tab Invoer van HTML van deze calculator en click dan op Vul Calculator. Vervolgens verschijnt automatisch de tab Directe Invoer en klik daar op Bereken. De resultatend staan nu in de tabs Uitvoer en Grafieken.

Het rendement dat vergelijkbaar is met de aandelen calculator staat achter Rendement Investering. Dit rendement wijkt iets af van het rendement in de aandelen calculator: 11.89% tegen 11.86% per jaar. Dat komt omdat de Handelssimulator de rente rekent over het actuele saldo: debet rente als het saldo negatief is en credit rente bij een positief saldo. De aandelen calculator rekent gedurende de hele periode debet rente over het geleende bedrag. Deze rente wordt dan eventueel gecompenseerd met credit rente over ontvangen dividend.

Bij de handelssimulator moet je verder een beginsaldo opgeven. In dit geval kun je ga er verder vanuit gaan dat je op 2006-05-05 de aandelen al in je bezit hebt en dat je saldo dan € 200 negatief is. Daarvoor geeft je een beginsaldo van € -200 op en een aankoopdatum van 2006-05-04. De rendementsberekening gaat nog steeds over 2006-05-05 tot en met 2006-10-04 op basis van een geïnvesteerd bedrag van € 9820.

Een ander verschil tussen de Handelssimulator en de aandelencalculator is dat je bij de eerste ook verborgen kosten door de spread kun berekenen. Op die manier kun je de kostenaspecten van verschillende handelsstrategieën beter vergelijken. Op de lange duur zijn beleggers die goedkoop handelen gemiddeld veel succesvoller dan beleggers die veel en tegen hoge kosten handelen. Dit soort dingen hoor je uiteraard niet van je broker en meestal ook niet van je vermogensbeheerder, laat staan dat ze deze kosten voor je bijhouden.

Bij het stockdividend geef je in de Handelssimulator negatieve kosten op. Dit is een trucje om ervoor te zorgen dat de calculator het stockdividend niet als een gewone aankoop ziet en dat het cash saldo dus niet verandert. De negatieve kosten hebben geen invloed op de berekening van de kosten in de tab Uitvoer.

Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:39