Uitleg totalen en samengesteld effectief rendement van verschillende investeringen
Financieel - Voorbeelden financiele calculators
dinsdag, 04 december 2007 09:34

Met deze calculator kun je het effectieve rendement van diverse investeringen met elk een verschillend kosten en opbrengsten berekenen. Bij de berekening van het effectieve rendement wordt verder rekening gehouden met een jaarlijks terugkerende inleg. Als resultaat geeft de calculator ook nog grafieken van het totaal bedrag tegen de tijd (jaren) en van de bedragen van de verschillende investeringen over de jaren.

Stel dat je bijvoorbeeld € 1000 in aandelen hebt belegd met gemiddeld zo'n 10% koerswinst per jaar en € 2000 op een spaarrekening hebt staan tegen 5% rente. Jaarlijks leg je € 1000 in op de beleggingsrekening en ook € 1000 op de spaarrekening. Op de beleggingsrekening heb je bovendien 0.1% bewaarloon. Op de spaarrekening heb je aan het eind 2% opnamekosten. Wat is dan het effectieve rendement en wat is het totaal saldo gedurende 10 jaar ? Dit soort dingen kun je dus met de calculator uitrekenen.

Bij een dergelijke berekening heb je twee categorieën met een verschillend rendement: een categorie sparen met een rendement van 5% en een categorie beleggen met een geschat rendement van 10%. Met deze calculator geef je eerst op over hoeveel jaren je het totaal saldo en het effectieve rendement wilt weten. Dan vul je voor elke categorie een rendement in, een begin bedrag, een jaarlijkse inleg, jaarlijkse kosten en kosten aan het begin en eind. Je kunt ook nog een inflatiepercentage invullen. De uitgerekende bedragen worden dan met dit percentage gecorrigeerd. Vervolgens klik je op Bereken. Hierna zie je het effectieve rendement, de eindsaldo's van het totaal en de categorieën, het eindsaldo gecorrigeerd voor de inflatie en grafieken van het verloop van het eindsaldo en het saldo in de categorieën over de jaren.

In de onderstaande tabel staat gedetailleerde uitleg over de verschillende in- en uitvoer velden van de calculator. Bij deze calculator horen verder de volgende voorbeelden.

Veld naamBeschrijving
Aantal jarenHet aantal jaren waarover het effectieve rendement, de totaal bedragen en de bedragen in de categorieën berekend moeten worden.
InflatieInflatie percentage. Dit wordt gebruikt om het eind totaal en het verloop van het kapitaal uitgezet tegen het aantal jaren te corrigeren.
Categorie in gebruikAlleen de aangevinkte categorieën worden meegenomen in de berekening. De velden in de kolom eronder verdwijnen als je een categorie ontvinkt. Deze velden komen weer met hun oorspronkelijke inhoud tevoorschijn als je de categorie weer aanvinkt.
RendementHet (geschatte) rendement van elke categorie.
Begin inlegDe inleg aan het begin van het eerste jaar.
Jaarlijkse inlegHet bedrag dat na het eerste jaar jaarlijks in elke categorie ingelegd wordt. Dit is dus het bedrag dat je zelf overmaakt, niet b.v. de rentebijschrijvingen. De calculator gebruikt het bedrag dat je hier opgeeft steeds aan het begin van elk jaar. Dit is dus voor het eerst dus aan het begin van het tweede jaar. Het aantal keren dat jaarlijks wordt ingelegd is dus één minder dan het aantal jaren.
Indexatie inleg(%)Het percentage waarmee de jaarlijkse inleg toe- of afneemt.
Jaarlijkse kosten (€)Het bedrag aan kosten voor elke categorie. Dit moet een vast bedrag zijn. Bijvoorbeeld vaste jaarlijkse kosten voor het aanhouden van een beleggingsrekening. Deze kosten worden aan het eind van elk jaar behalve het laatste jaar in rekening gebracht.
Indexatie jaarlijkse kosten(%)Het percentage waarmee de jaarlijkse kosten toe- of afnemen.
Jaarlijkse kosten (%)Jaarlijkse kosten als percentage van het totaal van elke categorie van het jaar ervoor. Deze kosten worden aan het eind van elk jaar behalve in het laatste jaar in rekening gebracht.
Begin kosten (€)Kosten per categorie die je aan het begin, voor het eerste jaar, hebt.
Eind kosten (€)Kosten die aan het einde van het totaal moeten worden afgetrokken.
Eind kosten (%)Percentage kosten van het totaal die aan het einde van het totaal moeten worden afgetrokken.
EindbedragenUitvoerveld. Hierin komt het berekende eindsaldo van elke categorie.
Totaal EindbedragUitvoerveld. Het eindsaldo van alle aangevinkte categorieë samen.
Jaarlijks rendement (%)Het berekende rendement van alle categorieën samen. Hierbij worden ook de jaarlijkse inleg en alle opgegeven kosten in rekening gebracht. Dit is geen gemiddelde maar een zeer precieze benadering van een oplossing van een zgn. niet-lineaire vergelijking. Meestal kan er een zeer nauwkeurige benadering gevonden worden maar dit is, afhankelijk van de invoer, niet altijd het geval. Soms kan er geen of geen goede benadering gevonden worden als de kosten relatief hoog zijn of als er in de ene categorie met negatieve saldo's wordt gewerkt en in de andere categorie met positieve saldo's.
Grafiek van het totale kapitaal tegen de jaren.De blauwe lijn is het totale waarde van alle categorieën samen en de rode lijn is hetzelfde totaal maar dan gecorrigeerd voor inflatie.
Grafiek van de waarde in elke categorie.Deze grafiek geeft voor elke categorie een aparte lijn met daarin de waarde uitgezet tegen de jaren. Links staat de legenda met daarin de kleur van de lijn voor elke categorie.
Laatst aangepast op vrijdag, 26 juni 2009 11:32